Anatomia patológica

Citologia
Histopatológico
Histopatológico (1 - 5 fragmentos)
Necrópsia PET animais grande Porte (25 - 40kg)
Necrópsia PET animais médio Porte
Necrópsia PET animais pequeno Porte (até 10kg)